REGRESSION TILL TIDIGARE LIV

Har vi varit här förut?

Är du nyfiken på dina tidigare liv?

I en tidigareliv-regression reser du tillbaka genom tid och rum och får möjligheten att uppleva tidigare inkarnationer där du har levt på olika platser, i olika skepnader i varierade tider.

Kan upplevelser från tidigare liv påverka vårt nuvarande liv?

Att få uppleva sig själv i ett tidigare liv kan vara en fantastisk upplevelse, ett förträffligt sätt att få en förståelse för varför vi lever här och vart vi är på väg.

Man får en annan syn på livet och döden och sig själv då man förstår att man alltid har funnits och alltid kommer att finnas.

Möjligheten finns också att man kan möta andliga guider och t.o.m. uppleva tillståndet mellan våra jordeliv.

Reinkarnationsläran kan följas tillbaka till gryningen av mänsklighetens historia. I hinduismen och buddismen existerar denna lära sedan mycket lång tid tillbaka.

I en regression till tidigare liv kan ibland upplevelsen av en händelse frigöra symptom i det nuvarande livet.

angel_pic_2

EVIDENCE OF REINCARNATION
Walter Semkiw, MD and Jim Tucker, MD discuss the reincarnation research of Ian Stevenson, MD, which involves children’s past life memories that can be factually verified.