HYPNOS

Hypnos är verktyget in i ditt undermedvetna… din inre källa…förbi det medvetna, rationella och analytiska tänkandet.

All hypnos är självhypnos. Ett fullständigt naturligt sinnestillstånd, som vi dagligen från och till befinner oss i. I hypnos fördjupar vi och förlänger det tillståndet.

Det som gör hypnosen till ett så framgångsrikt sätt att bedriva terapi på, är det faktum att du i det hypnotiska tillståndet når ner i ditt undermedvetna. Det är där alla bortträngda livsminnen och känslor finns lagrade.

Eftersom det är det undermedvetna sinnet som styr hur du känner dig från dag till dag, hur du reagerar, tänker och förhåller dig till allt som sker i ditt liv, så är det i ditt undermedvetna som förändringen måste ske….om det ska ge en bestående effekt.

Ingen kan någonsin tvingas att göra eller säga saker mot sin vilja i hypnos.

”Det medvetna sinnet är max 5 % av din dagliga aktivitet, 95 % är undermedvetet och 1 miljon ggr. starkare.” – Bruce Lipton PhD


pic_frame_1_ver_2_with_shadowHYPNOTERAPI

Det mesta av det vi lär och upplever i livet lagras i det undermedvetna och där ligger det vi förträngt.
Dessa bortträngningar ligger utanför vår medvetna kontroll.

Det finns alltid en orsak till det som verkar i oss. Att vi känner på ett visst sätt, att vi agerar och reagerar på olika vis.

Avsikten med den här behandlingsformen är att hitta orsaken till dina problem. Därefter lösgöra dessa känslomässiga och även traumatiska blockeringar i det undermedvetna sinnet.

I behandling med hypnos ges möjlighet att arbeta med ditt undermedvetna sinne och därmed öppna upp för en inre kommunikation. Det är då möjligt att påverka dina känslor, tankar och beteende.
Du släpper det förflutna och ser framåt.

Områden som med framgång kan behandlas är:
Rädsla, oro, fobi, ångest, skuld och skam, stress, ilska, sorg, relationsproblem, rökning, övervikt, ätstörningar, sockerberoende, dåligt självförtroende, låg självkänsla, utbrändhet, stamning, att tala inför publik m.m.